Vizsgák

Felnőttoktatás vizsgái a 2015 / 2016 tanévben

Levelező tagozat:

Félévi vizsga: 2016. január 8.
Év végi vizsga 12. évfolyam részére: 2016. április 15.
Év végi vizsga a 9-10. évfolyam részére: 2016. június 3.

Érettségi vizsga
Az érettségi vizsgára történő jelentkezés végső határideje 2016. február 15. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a kötelező vizsgatárgyak mellett a kötelezően és a szabadon választható vizsgatárgyakat, a vizsga szintjét (közép vagy emelt szint) A jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján (írásbeli meghatalmazással) kell benyújtani. A vizsgára való jelentkezés elfogadásáról az igazgató dönt. A jelentkezés elutasításáról – a döntés indokának megjelölésével – az igazgató határozatot hoz. Az elfogadott jelentkezést – ha e rendelet másként nem rendelkezik – visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet.

Hallgatóinkat a januárban megkeresi az osztályfőnök illetve az iskolatitkár a jelentkezési lappal, mert nem lenne célszerű az utolsó napokra hagyni a jelentkezést.


Az érettségi vizsga időpontjai:

Május

 2. Hétfő Magyar írásbeli  érettségi  08.00
 3. Kedd Matematika  írásbeli  érettségi  08.00
 4. Szerda Történelem írásbeli  érettségi  08.00
 5. Csütörtök Angol nyelv  írásbeli  érettségi  08.00

 

  6. Péntek Német  írásbeli  érettségi  08.00
 11. Szerda Biológia írásbeli  érettségi  08.00
 12. Csütörtök Informatikai írásbeli érettségi 08.00,
Belügyi írásbeli érettségi  14.00
 13. Péntek Földrajz írásbeli érettségi 14.00

 

Június

 22. Szerda Felnőttoktatási tagozat szóbeli érettségi
 23. Csütörtök Felnőttoktatási tagozat szóbeli érettségi

 

Az időpontok változása esetén honlapunkon tájékoztatást adunk.


Archívum